• Behandelingen

Het behandelen van kinderen onderscheidt zich van de behandeling van volwassenen doordat de invloed van groei en ontwikkeling een grote rol speelt. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in juist deze ontwikkelingsaspecten bij het opgroeiende kind en heeft kennis van de specifieke klachten en aandoeningen welke op de kinderleeftijd voorkomen.