Tussen 2009 en 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van helmtherapie bij baby's met een matige tot ernstige schedelafplatting.In deze HEADS studie ( promovenda Renske van Wijk, universiteit Twente) werden twee groepen baby's met een schedelvervorming vergeleken. Hierbij kregen 42 baby's helmbehandeling en bij de andere groep van 42 baby's werd het natuurlijke herstel afgewacht. De baby's van 5 en 6 maanden oud werden gevolgd tot de leeftijd van 24 maanden.De gemiddelde schedelvorm verbeterde, maar er werden geen relevante verschillen gevonden tussen beide groepen..Bovendien kwam uit het onderzoek naar voren dat op de leeftijd van 2 jaar slechts bij een kwart van de kinderen volledig herstel was opgetreden, ongeacht de behandeling.Sinds deze onderzoeksresultaten wordt helmtherapie minder toegepast en wordt door de meeste zorgverzekeraars niet meer vergoed.

Door deze uitkomsten is het accent van de aanpak van voorkeurshouding en ( beginnende) schedelvervorming nog meer komen te liggen op preventieve adviezen door de kraamzorg en JGZ en op vroegtijdige opsporing .Uit het onderzoek bleek tevens dat vroegtijdig starten met kinderfysiotherapie ( voor de leeftijd van 3 maanden) meer kans op herstel gaf.