Plagiocephalometrie is een betrouwbaar en valide instrument om de schedelvorm vast te stellen en veranderingen te evalueren.De kinderfysiotherapeut meet de schedelvorm door middel van een bandje thermoplast dat om het hoofdje van de baby wordt gelegd. Dit bandje wordt zacht door het te verwarmen in water, waardoor het precies om de omtrek van het hoofdje kan worden gelegd. Het bandje wordt binnen een paar minuten hard. Met behulp van dit bandje maakt de kinderfysiotherapeut een berekening van de afwijking van de schedelvorm. uitgedrukt in procenten. Hiermee kan de ernst van de afwijking worden vastgesteld ( in het verleden gaf dit ook een indicatie aan voor al dan geen helmtherapie) en kan het verloop worden gevolgd door de meting na enige tijd te herhalen.