• Kinderfysiotherapie Naarden Bussum

Natuurlijk doet uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact met u en uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of over de manier waarop de fysiotherapeut met u omgaat. Dan is het goed dat u uw klacht kenbaar maakt. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Allereerst is het goed uw klacht kenbaar te maken aan uw fysiotherapeut door een gesprek aan te gaan. U kunt ook iemand meenemen naar dit gesprek.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisaties als Zorgbelang ( www.zorgbelang-nederland.nl) .Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Voor het indienen van een klacht kunt u bij twee instanties terecht: de Klachtencommissie van het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( www.kngf.nl) en het Regionaal Tuchtcollege (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl) . U kunt op de betreffende websites lezen wat deze instanties voor u kunnen betekenen. Welke instantie u kiest is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de eventuele kosten van bijstand, bijvoorbeeld wanneer u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.