• kwaliteitsscore 2015 Kinderfysiotherapie

BIG-registratie:

Zorgverleners staan geregistreerd in het BIG-register. Een BIG registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverlener.

 

Centraal kwaliteitsregister:

De kwaliteit van de fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register ( CKR). In het CKR zijn de kwaliteitseisen vastgesteld voor fysiotherapeuten. Er is een apart register voor kinderfysiotherapeuten. Geregistreerde (kinder) fysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden bij door het bezoeken van congressen en symposia en het volgen van nascholing. Om in aanmerking te komen voor (her) registratie( elke 5 jaar) moeten er voldoende accreditatiepunten zijn gehaald binnen die periode.

 

Qualizorg.

Onderdeel van de contractering met de zorgverzekeraars is het toetsen van de kwaliteit van de praktijk middels een online vragenlijst. Dit gebeurt door een onafhankelijk bureau: Qualizorg BV ( www.qualizorg.nl). Middels het meetinstrument voor fysiotherapeuten ( Fysio prestatie Monitor) krijgt de praktijk inzicht in de kwaliteit van de hulpverlening en de praktijkvoering. De resultaten worden per onderdeel afgezet tegen het landelijk gemiddelde en het geeft inzicht in de verbeterpunten voor de praktijk en de (kinder)fysiotherapeutische zorg.

Deelname is vrijwillig en de vragenlijsten zijn anoniem. Voordat een vragenlijst wordt toegestuurd wordt u eerst om toestemming gevraagd middels een formulier in de praktijk. U kunt het toestemminsformulier ook via deze website invullen.

Certificaat Qualizorg 2014

Certificaat Qualizorg 2015