Vroegbehandeling ( 0 – 2 jaar) : aangeboren aandoeningen, pre- en dysmaturiteit, Erbse parese, asymmetrie

Prelogopedie.

Behandeling van baby’s met een voorkeurshouding

Plagiocephalometrie

Onderzoek en behandeling van orthopedische aandoeningen.

Onderzoek en behandeling van neurologische aandoeningen.

Onderzoek en behandeling van kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand.

Schrijfproblemen.

Behandeling van kinderen met een ernstig meervoudige beperking ( EMB)

Onderzoek en behandeling van kinderen met een visuele beperking.

Begeleiding van kinderen en jongeren met medisch onverklaarbare klachten of een conversiestoornis.

Onderzoek en behandeling van kinderen met sportletsel of overbelastingsklachten.

Medical taping