• Werkwijze kinderfysiotherapie

U kunt uw kind direct aanmelden bij de praktijk of op verwijzing van de huisarts of specialist. Indien u de praktijk belt, kan telefonisch al een eerste intake plaatsvinden met betrekking tot de hulpvraag.

Bij de eerste afspraak wordt de hulpvraag geinventariseerd en vindt een onderzoek plaats. Het onderzoek richt zich op de hulpvraag, waarbij de kinderfysiotherapeut naast een algemeen onderzoek en observatie een aantal testen en meetinstrumenten ter beschikking staan.Het onderzoek is niet belastend voor het kind en vindt op een speelse manier plaats, aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt met de ouders besproken of zij met hun kind op de juiste plaats zijn bij de kinderfysiotherapeut . Ook wordt met de ouders en – indien mogelijk - met het kind besproken wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van de therapie. Aan de hand hiervan worden behandeldoelen opgesteld. Soms is ook alleen advies voldoende.